Selecteer een pagina

‘De bakker keurt weer zijn eigen brood?’

Financieel Dagblad

‘Veiligheid in gevaar door tekorten bij NVWA’

Het bedrijfsleven gaat gebukt onder de regeldruk van de overheid. Maar wat als de controlerende instantie het merendeel van haar taken niet uit kan voeren? Dan blijken al deze regels slechts op papier te bestaan. 

Op 100 van de 153 taken schiet de NVWA tekort, maar heeft de foodindustrie met een gevloerde NVWA een wanprestatie geleverd? We zijn met z’n allen, ook in 2019, nog nooit zo gezond geweest en ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest. Wat is dan de impact van een toezichthoudende instantie op de voedselveiligheid, zelfs als deze faalt? 

Is dit niet het moment waarop de foodindustrie de handschoen op moet pakken en weer naar zelfregulering moet gaan? Het vertrouwen van de consument in voedsel neemt weer toe. Door transparantie in de keten kijkt de consument weer over de schouder van de foodindustrie mee. 

Het is aan de consument om de slager, de bakker en de groenteman te beoordelen op datgene wat zij aan eten klaarmaken en aan een duurzame wereld bijdragen (hogere biodiversiteit en dierwelzijn, minder ontbossing en armoede). Kortom, wordt het weer tijd dat de bakker zijn eigen brood keurt?