Selecteer een pagina

Pilot Facility voor Procestechnologie

Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility

Consultancy opdracht voor Hanzehogeschool
Parttime voor 6 maanden in Groningen!

Speerpunten van de Opdracht zijn:

  • Een pilot faciliteit voor procestechnologie op hoofdlijnen te definiëren dat aansluit op de behoeftes van de verwerkende industrie;
  • Een innovatie-, educatie- en demonstratieprogramma op hoofdlijnen samen te stellen dat aansluit op de onderzoeks- en opleidingsbehoeftes van de industrie;
  • Een ondersteunend samenwerkingsverband voor te stellen met een hiervoor verkregen financieel intent van de participerende Ondernemingen, Onderzoek- en Onderwijsinstellingen (de 3 O’s).

Kenmerken van de Kandidaat zijn:

  • Proven trackrecord van soortgelijke opdrachten in de agrofoodsector, waarbij meerjarige samenwerkingsverbanden tussen de 3 O’s gerealiseerd worden;
  • Kennis en ervaring met het werken met multidisciplinaire teams en interne / externe stakeholders;
  • Insider in de industrie, die in staat om zijn / haar netwerk aan te wenden voor het welslagen van de opdracht.

Over de opdrachtgever

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Hoofdthema’s zijn energie, healthy ageing en ondernemerschap.