Selecteer een pagina

“Het is belangrijk telers te ondersteunen”

Henri Bisschop
Director Potato Sourcing

Ontwikkelingen in de voedselindustrie zoals de groeiende vraag naar duurzaam geteelde producten en veranderende wet- & regelgeving , hebben veel impact op  de telers. Met het oog op het verminderen van de ecologische footprint en de klimaatverandering is het te verwachten dat eisen waaraan de teelt van voedsel moet voldoen alleen maar strenger zullen worden. Volgens Bisschop iets waar we met z’n allen meer aandacht aan moeten schenken.  “Het is belangrijk om telers te ondersteunen in  de transitie naar duurzamere teelt methodes. De uitdagingen in de agrarische sector zijn groot, dat kunnen we alleen door samenwerking in de gehele keten oplossen”. 

Welke marktontwikkelingen ziet Aviko op zich afkomen? 

Als Aviko maken wij momenteel een sterke groei door. Er is een enorme groei in de wereldwijde vraag naar aardappel producten. Dit komt onder andere door het feit dat in Azië de aardappel wint aan populariteit. Onze concurrenten investeren net als ons in nieuwe fabrieken in Europa. De verwerkingscapaciteit in Europa groeit sterk, en hierdoor neemt de vraag naar aardappelen toe. Tegelijkertijd zien we een toenemende druk op de landbouw. Er zal een transitie plaatsvinden in de landbouwsector, mede aangespoord door wetgeving: minder kunstmest, minder gewasbescherming, in lijn met duurzaamheiddoelen. De klimaatverandering heeft invloed op de landbouwsector, waardoor het streven naar duurzamer produceren nog belangrijker zal worden, en de kosten voor de telers (chemie, kunstmest, machines), nemen steeds verder toe. Omdat het verdienmodel van telers steeds verder onder druk komt te staan, is de stemming en het sentiment onder telers op dit moment niet zo positief. Er wordt veel van de telers gevraagd en ze hebben moeite met de toenemende wet- & regelgeving. 

Op welke wijze anticiperen jullie hierop?

Ons moederbedrijf, Cosun, is van oorsprong een coöperatie. Hoewel Aviko formeel geen cooperatie is, kennen wij wel een cultuur van afstemming en overleg met onze telers. We werken samen met telers, door ze te ondersteunen daar waar we kunnen. We hebben een telersorganisatie in Nederland en in Frankrijk, waar telers meepraten over beleid van Aviko en  de afspraken met de telers. Deze telersorganisaties zijn een belangrijk klankbord voor ons. Wij bieden (in samenspraak met de telersorganisaties) een breed pakket aan contractvormen aan. Hierdoor kunnen telers keuzes maken die bij hun eigen behoeftes en bedrijfsomstandigheden passen. We vinden het belangrijk om vooral een lange termijn relatie met onze telers te hebben; in goede en slechte tijden voor elkaar kiezen. We zien de noodzaak van een gezond verdien model voor onze telers, wat van belang is voor het lange termijn perspectief in onze sector. Het is belangrijk om telers te helpen om de transitie naar duurzamere landbouw te maken. De uitdagingen zijn zo groot, dat je ze niet meer alleen kunt oplossen. Het is een complexe materie die alleen collectief kan worden aangepakt. 

Wat vraagt dat van jouw collega’s, nu en in de toekomst?

Wij hebben te maken met een erg lange doorlooptijd als het gaat om het sturen van kwaliteit en eigenschappen van onze grondstof door het inzetten van bv nieuwe rassen of teeltmethodes. We hebben immers maar één oogst per jaar, en rassen veredeling kost erg veel tijd. Het pootgoed voor onze telers moeten wij al 3 a 4 jaar van te voren inkopen en vastleggen bij kweekbedrijven. Tegelijkertijd zien we dat klant- en consumenten wensen als het gaat over onze Aviko producten toenemen en wijzigen. De vertaling van rassen keuze en teeltmethodes naar markttrends is ivm de doorlooptijd en complexiteit één van onze uitdagingen.

Wat vraagt dat van jou als directeur?

Ik ben in april 2021 gestart bij Aviko en moet de transitie in de sector vertalen naar keuzes in onze Potato Sourcing strategie. Hoe geven we deze transitie vorm, waar ligt de balans tussen economisch perspectief van zowel telers als Aviko en onze ecologische footprint, hoe bouwen we een gezonde en duurzame aardappelsector met perspectief samen met onze telers? Een belangrijke rol voor mij als directeur is om de organsiatie hier zo goed mogelijk op in te richten en het draagvlak met de telers verder te versterken.

Henri Bisschop over Vogelvlucht
De samenwerking met Halbe heb ik heel positief ervaren; dat gaat eigenlijk vanzelf en heel natuurlijk. Halbe luistert goed en probeert echt te snappen wat een kandidaat te wachten staat in de functie. Hierdoor kan hij niet alleen kandidaten een goed beeld van de functie schetsen, maar ook ons als organisatie een spiegel voor houden en als sparringpartner optreden. Hij is in staat om dankzij zijn grote netwerk binnen korte tijd met een lijst van potentiële kandidaten te komen. Halbe zal direct benoemen als hij vanuit de opdrachtgever of vanuit de kandidaten geen goede match ziet; hij is hierin opmerkzaam. Hij zoekt naar de juiste balans. Ten slotte, is Halbe intensief betrokken bij het evaluatieproces en evt. nazorg, en dat geeft een goed gevoel.
Over Aviko
Aviko creëert al ruim 50 jaar waarde uit aardappelen en is vanaf de oprichting in 1962 uitgegroeid tot één van de grootste Europese producenten van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten. Daarnaast is Aviko één van de vier grootste aardappelverwerkers ter wereld.