Selecteer een pagina

Arbeid ontlasten, grondstoffen belasten!

Met het ‘Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie’ komen 5 top consultancy firma’s anno 2021 met een langetermijnperspectief voor een toekomstbestendige economie. Maar wel eentje, dat een aangepast belastingstelsel vraagt. 

Vanwege de consumptiemaatschappij groeit onze economie door en door. We hebben steeds minder mensen nodig om dezelfde productie te realiseren. En dat met steeds meer grondstoffen, die aan het milieu worden onttrokken dan wel daaraan schade berokkenen.

In 1994 pleitte Eckart Wintzen, oprichter van BSO/Origin en bedenker van de cellenfilosofie, al om grondstoffen als ‘onttrokken waarde van de planeet’ te belasten. En de BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde) te vervangen met BOW (Belasting op Onttrokken Waarde).

‘Daar waar we iets aan de aarde onttrekken of de aarde geweld aan doen, we er belasting op heffen’. Een interessante toevoeging aan deze zienswijze is dat Eckart Wintzen de belasting op arbeid wil verminderen. ‘Ondernemers gaan andere keuzes maken en de economie groeit toe naar dienstverlening en weg van materialen.’    

Wat de impact van deze zienswijze zal zijn op de productie van voedsel valt nog te bezien. Maar het is zeker het inventariseren waard. De overheid is aan zet?