Selecteer een pagina

“Om voorop te lopen moet je wendbaar zijn”

Mike Vermeer
Senior Innovation Manager bij Royal Cosun

De ingrediëntenindustrie is altijd vrij traditioneel en volgend geweest, aldus Mike Vermeer, Senior Innovation Manager bij Royal Cosun, het moederbedrijf van onder meer AVIKO, Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie), Duynie Groep, groente en fruitverwerker SVZ en Sensus. Vergelijk de ingrediëntenindustrie maar eens met die van software en auto’s waar in recente jaren snel wordt ingespeeld op consumentenbehoeften en grote trends. De wereld verandert en de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, ook in de food. Dat heeft in toenemende mate impact op de ingrediëntenindustrie. Als je met je organisatie voorop wilt lopen, zul je een manier moeten vinden om tijdig in te spelen op kansen en moet je wendbaar zijn. Mike Vermeer vertelt over hoe Cosun een brug bouwt tussen nu en de toekomst.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen in de foodindustrie?

“Ik zie drie grote, belangrijke ontwikkelingen wanneer het gaat over de food ingredients. De eerste is dat onze klanten, en wij dus ook, bezig zijn om gezondere en duurzamere alternatieven voor bestaande producten naar de markt te brengen. Neem kaas; een ingrediënt dat in zeer veel producten is verwerkt. Een smaak- en textuurmaker sinds mensenheugenis. Toch staat het gebruik ervan onder druk. Zo maakt het producten aardig calorierijk, zout en minder duurzaam. Tegelijk wordt de vegan consument – met een snelgroeiende marktaandeel – niet bediend. De markt beweegt in bredere zin naar lichtere, pure en smaakvolle alternatieven. Technologen van Aviko en Cosun RD&I ontwikkelden een kaasalternatief gemaakt uit de hele aardappel. Een innovatief ingrediënt voor voedingsproducten en foodservice dat inspeelt op meerdere trends en mogelijk is gemaakt door nieuwe milde procestechnologie.

“De tweede ontwikkeling is dat voeding op steeds duurzamere wijze wordt geproduceerd: productie vanuit duurzame bronnen en met minder belasting voor het milieu. Zo hebben we, door een onderzoek dat we samen met onder meer Wageningen University & Research en internationale partners uitvoerden, een prachtige ontdekking gedaan. Uit het blad van suikerbieten dat normaal gesproken op het veld blijft liggen, hebben we een plantaardig alternatief voor kippeneiwit kunnen maken, genaamd RuBiSco. Het is een natuurlijk en functioneel ingrediënt waarvoor wekelijks nieuwe toepassingen worden ontdekt. En het residu van dit proces is vervolgens een betere compost voor de akkers.”

Momenteel draait een demolijn in Royal Cosuns proeffabriek IniCio. Intussen is sample materiaal beschikbaar gekomen voor ontwikkelafdelingen van onze klanten en wordt – gelet op het enthousiasme uit de markt – industriële opschaling in 2022 verwacht.

“En gemak is de derde ontwikkeling. Daarmee bedoel ik dat halffabricaten gemakkelijker tot eindproduct te verwerken zijn in de productieketen en dat bepaalde gerechten sneller kunnen worden bereid in de keuken. Een grote naam in catering gaf ons het inzicht dat er behoefte is om efficiënter verse soepen en sauzen te bereiden met reductie van inspanningen door de koks en een stabiele kostprijs. Het product dient wel zo dicht mogelijk bij ‘home made’ te blijven. Het resulteerde in groente- en fruitpurees met chunks; mild geproduceerd direct na de oogst via onze fabrieken in oogstgebieden van Oost-Polen en Zuid-Spanje. Een complex proces om op industriële schaal te organiseren met onder meer voedselveiligheid in ogenschouw nemende. Een wereldspeler in ijs ontwikkelt nu nieuwe producten met “Chunky Puree” naar aanleiding van de introductie tijdens de laatste Fi Europe in Parijs.”

Op welke wijze anticipeert Cosun op deze ontwikkelingen?

“Er zijn grote veranderingen gaande. De wereld is sneller in verandering dan ooit tevoren. In het verleden reageerden we op vragen van klanten. We kwamen feitelijk pas in actie als een vraag ons bereikte. Eigenlijk loop je dan achter de fanfare aan. Innovatie – van idee tot realisatie – vergt immers de nodige tijd, vaak meerdere jaren wanneer significante investeringen benodigd zijn. We zijn tot het inzicht gekomen dat we veel eerder en sneller op veranderingen moeten inspelen. Als wij voorop willen lopen dan moeten we de markt goed kennen. Daarom zijn we intensiever gaan samenwerken met innovatie- en marketingafdelingen van onze klanten. Samen definiëren we de toekomst, brengen we kansen in kaart en spelen we daarop in. Onze agronomische en procestechnologische kennisontwikkeling sluit nu beter aan waardoor we meer impact kunnen maken. Ook omarmden we een opschalingsproces dat zowel qua technologie als besluitvorming stap voor stap voortgang biedt met beheersbaar risico. Zo trachten we de beruchte ‘valley of death’ van innovatie te vermijden waarbij een project ergens in de pijplijn stagneert en de kans onnodig verkeken raakt.”

Wat vraagt dat van Cosun als organisatie?

“Dat vraagt om een cultuuromslag. In 2019 zijn we een visietraject gestart waarin een diverse groep van circa 120 mensen vanuit de hele organisatie betrokken is geweest. Daaruit is een nieuwe strategie voortgekomen. De PPP-strategie: Plants Powering People. We willen 3 x 100% impact maken in 2030 en wel door circulair, plantaardig en transparant te zijn. Op basis daarvan zijn zeven strategische programma’s gedefinieerd waaronder Future Food en Total Use. En we zijn bezig met een verdere vertaalslag naar strategische doelen middels roadmaps. Immers, onze belangrijkste opdracht is om de 9.045 leden van onze coöperatie een generatieoverstijgend gezond perspectief te bieden. Het Cosun Innovation Center heeft daarbij een belangrijke rol. Vanuit het verleden stond research ten dienste van de vijf businessgroepen (red. Suiker Unie, Aviko, Sensus, SVZ en Duynie). We zijn bezig met een omslag van research naar development gedreven activiteiten. We kijken nu naar de impact die we willen maken en wat daarvoor nodig is. Er komt steeds meer balans tussen ‘technology push’ en ‘market pull’. We bouwen een gezond bedrijf voor de toekomst door onder andere bij te dragen aan groei, duurzaamheid, gezondheid en energiebesparing.”

Wat is ervoor nodig om die cultuuromslag te realiseren?

“Allereerst bleek er behoefte een gezamenlijke visie om tot OneCosun te komen, ten dienste van de vijf businessgroepen en het toekomstig succes van de coöperatie. We vroegen ons onder andere af: wat maakt dat je ’s ochtends opgewekt naar je werk gaat? Nieuwe generaties talenten, klanten en leden willen onderdeel zijn van een betekenisvol ecosysteem.
Om de cultuuromslag te realiseren is je vak goed beheersen niet langer voldoende. De laatste jaren verwelkomen we in toenemende mate collega’s met een zogenaamd T-profiel: topvakmensen die kunnen organiseren, communiceren en goed zijn in stakeholdermanagement. Intern organiseren we workshops en zorgen we voor mentoren om de innovatieve vaardigheden en competenties verder te verbeteren. Ook zoeken we actief naar samenwerkingen met derden; van start-ups tot multinationals. Met ‘venturering’ kunnen we meer realiseren, met minder resources in kortere tijd.”

Wat vraagt dat van jou als senior innovation manager?

“Ik heb een spannende job en vind het een uitdaging om aan deze verandering bij te dragen. Het is mede aan mij om een brug te bouwen tussen de wereld waarin we leven en de wereld van morgen. Dat betekent voorop gaan in ontwikkeling en zichtbaar maken hoe we samen succesvol kunnen zijn. Het betekent ook een plek veroveren naast alle aandacht voor de dagelijkse operatie en prioriteiten: broodnodig voor de overleving van elke organisatie. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, creativiteit en geduld.”

Mike Vermeer over Vogelvlucht
“Als iemand uitademt dat je door samen te werken veel meer kunt bereiken dan door solitair te opereren, dan is het Halbe Vogel van Vogelvlucht. Halbe kan verbinding maken tussen teams, afdelingen en bedrijven en zorgt ervoor dat één en één drie wordt. Bij mijn vorige werkgever, Lamb Weston Meijer, hebben we Halbe daarom gevraagd een traject te faciliteren om uit samenwerking tot nieuwe kansen, producten en oplossingen te komen. Om nieuwe concepten te maken is het nodig dat ontwikkelaars, ingrediëntenleveranciers, technologen en chefs gaan samenwerken. Halbe is in staat om zo’n groep mensen in een traject mee te nemen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hij heeft durf en lef ingebracht. Hij heeft ons ook laten inzien dat het begint met een goede definitie van inzichten. En dat tegenslag niet erg is maar juist een onderdeel van het proces. De deelnemers werden enthousiast en gingen out of the box denken, omdat hun horizon werd verbreed. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een van de meest succesvolle productlanceringen in de voedingsindustrie: door middel van een onzichtbare coating werd het mogelijk om frietjes warm en krokant bij consumenten thuis te bezorgen! Daarmee waren we first to market en konden we een totaal nieuwe groeimarkt bedienen.”
Over Royal Cosun
Royal Cosun is een moderne, toekomstgerichte coöperatie, ontstaan in Nederland en met de wereld als werkterrein. Aviko, Duynie, Sensus, SVZ en Suiker Unie zijn onderdeel van Cosun. Cosun kent de enorme potentie van planten en weet deze om te zetten naar bruikbare oplossingen voor iedere dag. De coöperatie produceert niet alleen plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor mens en dier, maar eveneens groene, biobased oplossingen en energie.