Kennisinstituten in food

Onderzoek- en onderwijsinstellingen worden ondersteund bij hun zoektocht naar private financiering van onderzoek en gezamenlijke invulling van onderwijs.

Gezamenlijke kennisontwikkeling in food

De business architects verbonden aan Vogelvlucht ontwikkelen onderzoekprogramma's waarin industrie en wetenschap deelnemen in privaat/publieke R&D programma's. En hiermee gelijktijdig de kloof tussen industrie en onderwijs wordt overbrugd.

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn