Business development projecten in food

De snelheid van business development in de foodindustrie blijft een uitdaging. Time to market trajecten zijn doorgaans lang en zelden korter dan 6 maanden.

Fast track business development in food

Bij een succesvol business development traject maken de business architects van Vogelvlucht de afweging tussen een duurzaam verkregen concurrentievoordeel enerzijds en een snel verkregen marktintroductie anderzijds. Scrum of agile methodieken helpen u hierbij de juiste afweging te maken tussen investering en kans op commercieel succes.

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn