Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility

In samenwerking met industrie en kennisinstellingen wordt in de Groningse periferie van onderwijs en onderzoek een pilotfacility met procestechnologie opgezet. Dit in de vorm van de zogenaamde Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility, ’business accelerator of biomass potential in (non)food’! Een haalbaarheidsstudie wordt door Vogelvlucht uitgevoerd om commitment van industrie, onderzoek en onderwijs te verkrijgen voor de ZAP Facility. Deelnemende bedrijven zijn onder andere:

logo kl 04  logo kl 37  logo kl 19 
logo kl 32 logo kl 21 logo kl 27
Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn